Malerier.

Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Daggry. Maleri 2020. 80×64 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Yggdrasil. Maleri 2020. 116×89 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Ravnetræet. Maleri 2020 146×114
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Tåge. Maleri 2020. 195×130 cm
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Drøm. Maleri 2020. 195×114 cm
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Verdenstræet. Maleri 2020. 116×89 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Vinter. Maleri 2020. 146×114 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Kragetræet. Maleri 2020. 146×114 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Rød himmel. Maleri. 2020. 70×70 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Efterår. Maleri 2020. 146×114 cm.

Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Sensommer. Maleri 2020. 195×114 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Tiden. Maleri 2020. 146×114 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Hvad ravnen fortalte. Maleri 2020. 146×114 cm.
Annette Hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Gensyn med et landskab. Maleri 2020. 146×114 cm.
Annette hoff-Jessen. Maleri. Atelier-Kaiserborgen.
Rød maske. Maleri 2020. 100×81 cm.